Start | Aktualności | Dokumenty | Laser | Projekt | Współpraca | NCBJ


Narodowe Centrum Badań Jądrowych im. Andrzeja Sołtana

Główną siedzibą Instytutu jest ośrodek w Świerku koło Otwocka, mieści się tam pięć zakładów naukowych, Dział Szkolenia i Doradztwa, Zakład Aparatury Jądrowej (ZdAJ, producent akceleratorów medycznych) oraz Zakład Transportu Samochodowego. Oprócz tego w Warszawie są zlokalizowane trzy zakłady NCBJ, a w Łodzi - jeden.

Instytut zajmuje się badaniami podstawowymi z dziedziny fizyki subatomowej (fizyka cząstek elementarnych i jądrowa, fizyka plazmy gorącej itp.) oraz stosowaniem metod fizyki jądrowej i produkcją odpowiednich urządzeń dla rozmaitych gałęzi nauki i gospodarki, w tym zwłaszcza dla medycyny.

NCBJ zatrudnia wybitnych naukowców i inżynierów, kształci kadrę (studium doktoranckie, przewody habilitacyjne), prowadzi specjalistyczne szkolenia, współpracuje z czołowymi ośrodkami naukowymi na świecie.Narodowe Centrum Badań Jądrowych
ul. Andrzeja Sołtana 7
05-400 Otwock
tel. +48 22 71 80 001
fax +48 22 77 93 481
e-mail: ncbj@ncbj.gov.pl


Narodowe Centrum Badań Jądrowych

www.ncbj.gov.pl

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (C) 2012