Start | Aktualności | Dokumenty | Laser | Projekt | Współpraca | NCBJ


Aktualnosci

Polski wkład w EuroFEL
31.05.2012
W czwartek, 31 maja br, w Hamburgu wiodące ośrodki naukowe Europy, wśród nich Narodowe Centrum Badań Jądrowych, podpisały porozumienie o współpracy przy budowie laserów na swobodnych elektronach.
więcej


Połączenie instytutów
1.09.2011
Informujemy iż w wyniku połączenia Instytutu Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana oraz Instytutu Energii Atomowej, z dniem 1 września 2011 powstało Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ).
więcej


POLFEL na Mapie Drogowej 2011
23.02.2011
Z przyjemnością informujemy, iż POLFEL znalazł się na aktualnej liście projektów "Mapy Drogowej" polskich infrastruktur badawczych.
więcej


POLFEL na Mapie Drogowej
9.04.2010
Miło nam poinformować, że POLFEL znalazł się na liście projektów "Mapy Drogowej" polskich infrastruktur badawczych, i tym samym przechodzi do kolejnego etapu walki o finansowanie.


Ustawa o ratyfikacji konwencji X-FEL
7.04.2010
W dniu 7.04.2010 miała w sejmie miejsce dyskusja i głosowanie ustawy ws. polskiego udziału w projekcie X-FEL. Posłowie wszystkich ugrupowań zgodnie mówili, że polscy naukowcy są znakomici i trzeba wspierać ich udział w wielkich europejskich projektach badawczych, takich jak X-FEL.
więcej


POLFEL w drodze na Mapę
18.03.2010
Z przyjemnością informujemy iż POLFEL otrzymał kolejną pozytywna ocenę, i został zakwalifikowany do kolejnego etapu przygotowania polskiej Mapy Drogowej infrastruktur badawczych.

więcej


Recenzja projektu POLFEL w konkursie POIG
15.04.2009
Zamieszczamy recenzje projektu POLFEL po rozstrzygnięciu konkursu w ramach działania 2.1 POIG.

więcej


Wyniki konkursu
9.04.2009
W ogłoszonych wynikach konkursu POIG, POLFEL niestety nie otrzymał finansowania, mimo to projekt uzyskał 60,5 pkt. i znalazł się w gronie projektów rekomendowanych do finansowania (ponad 50 punktów). Finansowanie otrzymało zaledwie 7 projektów z ok. 150.
więcej


Pozytywna Ocena Formalna
27.11.2008
Projekt Polskiego Lasera na Swobodnych Elektronach POLFEL przeszedł pozytywnie ocenę formalną.

więcej


Poprawiona wersja Studium Wykonalności
14.10.2008
Poprawiona wersja Studium Wykonalności została złożona w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Studium do poprawek
9.10.2008
Ministerstwio Nauki i Szkolnictwa Wyższego poprosiło o uzupełnienie Studium Wykonalności


Dokumenty złożone
29.08.2008
Stało się, projekt POLFEL został zgłoszony do konkursu POIG, w ramach działania 2.1 "Infrastruktura Badawczo-Rozwojowa". Dokumenty zostały dostarczone w terminie do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, teraz pozostaje czekać.Narodowe Centrum Badań Jądrowych (C) 2012