Start | Aktualności | Dokumenty | Laser | Projekt | Współpraca | NCBJ


Aktualnosci

Wyniki konkursu
9.04.2009
W ogłoszonych wynikach konkursu POIG, POLFEL niestety nie otrzymał finansowania, mimo to projekt uzyskał 60,5 pkt. i znalazł się w gronie projektów rekomendowanych do finansowania (ponad 50 punktów). Finansowanie otrzymało zaledwie 7 projektów z ok. 150.

Załączniki:
Narodowe Centrum Badań Jądrowych (C) 2012