Start | Aktualności | Dokumenty | Laser | Projekt | Współpraca | NCBJ


Aktualnosci

Ustawa o ratyfikacji konwencji X-FEL
7.04.2010
W dniu 7.04.2010 miała w sejmie miejsce dyskusja i głosowanie ustawy ws. polskiego udziału w projekcie X-FEL. Posłowie wszystkich ugrupowań zgodnie mówili, że polscy naukowcy są znakomici i trzeba wspierać ich udział w wielkich europejskich projektach badawczych, takich jak X-FEL. Ubolewali, że Polska wnosi do X-FEL'a tylko 20 mln Euro,co stanowi zaledwie 2% całej inwestycji. Podkreślili, że należy jednak zadbać, żeby także w kraju powstały wreszcie takie urządzenia. Posłowie pytali wprost, czy aby nasz wkład do X-FEL nie zagrozi takim projektom jak krakowski synchrotron i POLFEL. Minister Szwed odpowiadał że niebawem będzie podpisana umowa o sfinansowaniu budowy synchrotronu, natomiast na POLFEL nie udało się jeszcze znaleźć środków. Mimo to cieszymy się iż nasz projekt znalazł się w centrum zainteresowania parlamentarzystów wszystkich opcji politycznych i spotkał się z pozytywnym odbiorem.

Posłowie biorący udział w dyskusji:

Sprawozdawała:

  • Bożena Bukiewicz - PO
Pozytywne stanowiska klubów poselskich relacjonowali:
  • Katarzyna Matusik-Lipiec - PO
  • Andrzej Ćwierz - PiS
  • Bogusław Wontor - Lewica
  • Tadeusz Sławecki - PSL
W dyskusji wypowiadali się (również pozytywnie):
  • Mirosław Pawlak - PSL
  • Czesław Hoc - PiS
  • Józef Rojek - PiS
Wszystkim osobom serdecznie dziękujemy.

Stenogram z posiedzeniaNarodowe Centrum Badań Jądrowych (C) 2012